Jak przebiega egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty to nowa forma egzaminacyjna związana z reformą edukacji przywracającą 8 stopniową szkołę podstawową i likwidującą 3- letnie gimnazjum. W tym roku szkolnym pierwsi ósmoklasiści przystąpią do egzaminu, dlatego warto przyjrzeć się jak będzie wyglądał, czym się charakteryzował i czy jest podobny do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie egzamin będzie składał się z trzech bloków przedmiotowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Uczniowie, którzy będą przystępować do egzaminu w roku szkolnym 2021/2022, czyli przejdą już przez całą nową podstawę programową dla klas 4-8 będą zdawać jeszcze dodatkowo jeden wybrany przedmiot, którym będzie mogła być: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – jakie są zasady?

Uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego podobnie jak w przypadku egzaminu gimnazjalnego, będą musieli się zmierzyć z zadaniami zamkniętymi na podstawie tekstu literackiego i nieliterackiego, a także z zadaniami otwartymi, jedną krótszą i jedną dłuższą formą. Może to być napisanie zaproszenia, ogłoszenia czy też dedykacji. Dłuższą formą jest rzecz jasna wypracowanie. Uczeń będzie miał tu do wyboru temat o charakterze twórczym (opowiadanie twórcze) lub temat o charakterze argumentacyjnym, czyli rozprawkę, artykuł lub przemówienie. Oczywiście w każdym wybranym temacie ósmoklasista będzie musiał odnieść się do jednej z wybranych lektur szkolnych oraz utworu samodzielnie wybranego. Całe wypracowanie nie może być krótsze niż 200 słów. Egzamin ma trwać 120 minut.

Poznaj zasady egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty obejmuje również królową nauk, czyli matematykę. Egzamin ma trwać 100 minut ,podczas których uczeń będzie musiał rozwiązać ok. 21 zadań. Przy czym w arkuszu egzaminacyjnym zadań zamkniętych ma być 15, a otwartych około 6. Mimo, że zadań zamkniętych jest więcej to punkty, jakie można uzyskać za obydwie części są dzielone równo po 50%. Choć w matematyce obowiązują określone wzory i reguły postępowania, to za rozwiązanie zadania w sposób poprawny, nawet najprostszy uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów. Oczywiście znajomość wzorów i reguł matematycznych jest potrzebna, aby poradzić sobie z zadaniami. Aby poprawnie wykonać zadanie trzeba dobrze je zrozumieć, dlatego polecenia należy czytać przynajmniej dwukrotnie. Rozwiązanie można uzupełniać o rysunek czy tabelkę, jeśli są pomocne. W porównaniu do egzaminu gimnazjalnego jest tu więcej zadań otwartych. Różnicę stanowi również podział punktacji. W przypadku egzaminu gimnazjalnego bowiem za zadania zamknięte można było uzyskać aż 70% punktów.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Trzecią część egzaminu stanowi język obcy. Oczywiście wszystkie egzaminy przeprowadzane są w innych dniach. Uczeń do 30 września musi zadeklarować język, który będzie zdawać na egzaminie. Oczywiście musi być to jeden spośród języków, których uczył się w ramach zajęć w szkole. Do wyboru jest zatem: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski, ukraiński lub włoski. Najczęściej wybierany jest język angielski. Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut. Poziom egzaminu został określony na A1/A2+, a docelowo w 2021 roku ma to być poziom A2+/B1. Egzamin sprawdza umiejętności rozumienia tekstu czytanego, gdzie uczeń ma wyprać odpowiedź spośród proponowanych, czy przyporządkować według zasady prawda-fałsz. Drugą część egzaminu stanowi rozumienie ze słuchu i tu również są zadania sprawdzające stopień zrozumienia usłyszanych treści. Końcową część egzaminu stanowi wypowiedź pisemna ucznia na zadany temat. Oczywiście jest to prosta forma, najczęściej listu.

Jak przygotować się do egzaminów ósmoklasisty?

Kluczowe w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty jest uczestnictwo w zajęciach szkolnych, gdyż w ramach nich realizuje się podstawę programową dla danego przedmiotu. Oczywiście warto zaopatrzyć się w repetytoria, które pozwolą przyswoić i powtórzyć materiał na egzamin. Należy pamiętać, że egzaminu ósmoklasisty nie można oblać. Jest on informacją o poziomie ucznia w chwili ukończenia szkoły podstawowej. Oczywiście wynik determinuje czy uczeń będzie mógł dostać się do liceum czy też wybranej szkoły branżowej.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty jest niezwykle istotne, gdyż determinuje jego przyszłość. Jeśli dziecko chce pójść do liceum, a potem na studia to powinno przyłożyć się do nauki. Oczywiście zły wynik i pójście do szkoły branżowej nie skreśla takiej możliwości, jednak wydłuża ścieżkę edukacyjną w takim przypadku.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij